בורג ארוך 50*3/8 + אום

מתאים לחיבור זרועות לעמוד ירידה מתקרה.