זרוע מרותכת בגילוון חם אשר מתאימה למשקלים כבדים.

ניתן לחבר את הזרוע הן לקיר והן ישירות לעמוד ירידה מתקרה