אביזר לחיבור בין תעלות רשת חשמל.

יש 100 יחידות בשקית

יש 8 שקיות בקרטון