אביזר לחיבור בין תעלות רשת.

יש 100 יחידות בשקית

יש 8 שקיות בקרטון