ניילון נצמד קטן
המחיר המופיע באתר זה הינו ליחידה בודדת.