מיועד לתיחום אזורי מרעה, לגידור צדי כבישים, לתיחום אזורים חקלאיים ועוד.

הרשת חזקה מאד ומונעת, בין היתר, כניסת בעלי חיים לאזור המגודר.

פתחי הרשת משתנים לרוחבה, כאשר בחלק התחתון הרשת היא בעלת מפתחים צפופים יותר, למניעת חדירתם של בעלי חיים למיניהם.