צינורות חשמל כחולים כפיפים (מריכף) קוטר 20 ירוק המיוצרים בהתאם לתקן 61386

הצינור האדומים מיועד לשמש עבור מערכות כיבוי אש.

צינור חשמל זה כבה מאליו.

אורך חבילה של צינור היא 100 מטר.

המחיר הוא לחבילה של 100 מ'