צינורות חשמל כחולים כפיפים (מריכף) קוטר 20 ירוק המיוצרים בהתאם לתקן 61386

הצינור הכחול מיועד לשמש עבור מערכות תקשורת וטלפוניה.

צינור חשמל זה כבה מאליו.

אורך חבילה של צינור היא 100 מטר.

המחיר הוא לחבילה של 100 מ'