צינורות חשמל כפיפים (מריכף) קוטר 20 ירוק המיוצרים בהתאם לתקן 61386

צינור חשמל זה כבה מאליו.

אורך חבילה של צינור היא 100 מטר.

המחיר הוא לחבילה של 100 מ'

משטח מכיל 40 חבילות