צינורות חשמל כפיפים (מריכף) קוטר 20 שחור המיוצרים בהתאם לתקן 61386

צינור חשמל זה אינו כבה מאליו.

אורך כל חבילה הוא 100 מ' !

במשטח יש 40 חבילות.