צינורות חשמל לבנים כפיפים (מריכף) קוטר 20 המיוצרים בהתאם לתקן 61386

הצינור הלבן מיועד לשמש עבור מערכות תקשורת כריזה.

צינור חשמל זה כבה מאליו.

אורך חבילה של צינור היא 100 מטר.

המחיר הוא לחבילה של 100 מ'