צינורות חשמל שרשוריים קוטר 20 ירוק המיוצרים בהתאם לתקן 61386

צינור חשמל זה כבה מאליו.

אורך חבילה של צינור היא 100 מטר.

המחיר הוא לחבילה של 100 מ'

משטח מכיל כ-40 חבילות.